NATUURLEXICON


Grote Roodoogjuffer

Erythromma najas


De Grote Roodoogjuffer Erythromma najas is een vrij algemene libel die voorkomt aan allerlei waterplassen met drijvende of ondergedoken waterplanten.

Het is een soort die vaak op (drijvende) waterplanten voorkomt in het midden van het water. Daarom verkiest de libel grote waterpartijen, waar hij laag over het wateroppervlak vliegt.

De soort foerageert vaak op Fonteinkruid-soorten Potamogeton species die aan de oppervlakte drijven.

Home