NATUURLEXICON


Grote Spikkelspanner

Hypomecis roboraria


De Grote Spikkelspanner Hypomecis roboraria behoort tot de spanners. Hij heeft een vleugelspanning tot 5 cm en vliegt van mei tot augustus.

Deze soort komt voor in oude eikenbossen en duinen met oude Eiken Quercus species.

Het is een grote vlinder met witgrijze vleugels, getekend met golvende lijnen en fijne strepen. De voelsprieten van het mannetje zijn lang gekamd. De waardplanten van de rupsen, die van augustus tot mei voorkomen en die op dorre takjes lijken, zijn vooral Zomereik Quercus robur, maar ook Ruwe Iep Ulmus glabra, Ruwe Berk Betula pendula en Appel Malus domestica.

De rups overwintert op takken in de kroonlaag van de waardplant en verpopt zich in de grond.

Home