NATUURLEXICON


Grote Spitskop

Ruspolia nitidula


De Grote Spitskop Ruspolia nitidula is een zuidelijke sprinkhaan die voorkomt op ruig begroeide, doorgaans vochtige plaatsen (slootkanten), in vochtige graslanden en in bosranden.

Deze sprinkhaan is nog een zeer zeldzame soort, maar werd reeds verschillende keren waargenomen in Vlaanderen.

De sprinkhaan is te herkennen aan de in zijaanzicht spitse kop en de lange vleugels. Aan de onderzijde van de kop vallen de geel-paars gekleurde kaken op.

Het geluid van deze soort is een hard gezoem.

Home