NATUURLEXICON


Grote Strandgaper

Mya arenaria   


De Grote Strandgaper Mya arenaria is een algemene tweekleppige van zo’n 15 cm lang, die voorkomt in modder en zand voor de kust. De schaal is elliptisch en wit met concentrische strepen.

Dit dier zit meestal tot 40 cm diep in de bodem. Het heeft een lange adembuis (sifo) die 4 keer zo lang is als de schelp en buiten het zand steekt. Bij volwassen dieren is de sifo zo groot dat de schelp steeds een weinig open blijft staan.

Home