NATUURLEXICON


Grote Strandschelp

Mactra corallina   


De Grote Strandschelp Mactra corallina is een tweekleppige met een lengte tot 6 cm. De schelp is bruin of groenachtig met witte, straalsgewijs vanaf de top weglopende strepen. Het dier heeft een korte adembuis (sifo) en leeft vlak onder het bodemoppervlak.

De eieren worden buiten het lichaam bevrucht. De larve zwemt aanvankelijk vrij in zee rond, maar zetten zich na enige tijd vast en veranderen in jonge schelpdieren. Deze soort komt voor aan onze zeekust op zandige of slikkige bodems.  

Home