NATUURLEXICON


Grote Tijm

Thymus pulegioides   


De Grote Tijm  Thymus pulegioides groeit op droge graslanden, in duinen, in schrale bermen, in zand- en mergelgroeven zowel op kalkrijke als kalkarme zandgrond.

Deze halfheester, die tot 30 cm hoog wordt,  bloeit van mei tot oktober met paarsachtige lipbloemen die aangenaam geuren. De vierkante stengels zijn kruipend, zodat er laagblijvende bestanden worden gevormd. De bladeren zijn eirond tot ovaal.

De Grote Tijm groeit vaak over de nestbulten van weidemieren. De omringende vegetatie mag voor deze soort niet te hoog worden, want dan krijgt de plant te weinig licht en wordt ze weggeconcurreerd.

Op deze plant leven de mineermot Scrobipalpa artemisiella en de vedermotten Merrifieldia leucodactyla en Stenoptilia stigmatodactylus.


Home