NATUURLEXICON


Grote Timmerman

Ergates faber   


De Grote Timmerman Ergates faber, ook Naaldreuzenboktor genoemd, is de grootste Europese boktor. Hij meet tot 50 mm en komt voor van eind mei tot september. Hij heeft een breed en afgeplat lichaam.

Het mannetje is roodbruin van kleur en heeft 2 opvallend glanzende verhoogde plekken op het halsschild. Het vrouwtje is zwartbruin gekleurd en heeft veel kortere sprieten.

Het halsschild is fijn getand. De voelsprieten zijn bij het mannetje even lang als het lichaam; bij het vrouwtje zijn ze half zo lang.

De volwassen kever is nachtactief en verschuilt zich overdag achter loszittende schors of in boomholten. Hij kan in zijn leefgebied worden aangetrokken door nachtelijke (straat)verlichting.

In Vlaanderen is deze soort vermoedelijk verdwenen; in Nederland komt deze kever zeer zeldzaam voor.

De lange, bruine eieren worden direct in het spinthout gelegd.

De larve ontwikkelt zich over meerdere jaren in dood naaldhout dat volledig in molm wordt omgezet.

De verpopping geschiedt onder de schorslaag.  

Home