NATUURLEXICON


Grote Waternavel

Hydrocotile ranunculoides   


De Grote Waternavel Hydrocotile ranunculoides is een van oorsprong Amerikaanse plant die zich in Vlaanderen na introductie heeft verspreid. Sedert de jaren 1990 “ontsnapte” de plant uit tuinvijvers. Deze plant overwoekert zeer snel volledige wateroppervlakken en verdringt zo andere planten.

Vooral in ondiep, stilstaand water kan deze plant op korte tijd een hele waterloop overwoekeren.  

Ze verstoort de zuurstofhuishouding in het water en ontneemt ook het licht aan het onderwaterleven. Ze veroorzaakt hierdoor vissterfte. De plant is goed bestand tegen onze niet te strenge winters.

Bij ons plant deze soort zich waarschijnlijk alleen vegetatief voort. Uit kleine stukjes plant ontstaat weer een nieuwe plant, zodat de bestrijding ervan zeer moeilijk is.

De plant houdt bovendien van voedselrijk water zodat ze het bij ons goed naar haar zin heeft.

Een wegdrijvend stekje van enkele centimeters groot is al genoeg om verderop tot een nieuwe plant uit te groeien.  

Deze plant vormt naast het feit dat ze een bedreiging betekent voor aquatische ecosystemen ook een probleem voor de afwatering, voor de pleziervisserij en zelfs voor de scheepvaart.

Onze inheemse Waternavel Hydrocotile vulgaris, die eerder een moerasplant is, is dan weer een achteruitgaande plant.

Home