NATUURLEXICON


Haagbeukzebramot

Parornix carpinella


De Haagbeukzebramot Parornix carpinella is een nachtvlinder die behoort tot de mineermotten.

De soort komt voor op Haagbeuk Carpinus betulus.

Home