NATUURLEXICON


Habitatbomen


Habitatbomen zijn bomen die specifieke niches bevatten zoals holtes, scheuren en spleten of loshangende schors. Deze niches worden ook wel microhabitats genoemd.

De holtes omvatten spechtengaten, holtes in de stam of stamvoet, ingerotte takstompen, met water gevulde holtes en uitvlieggaten van insecten.

Scheurwonden en spleten kunnen onder meer ontstaan als gevolg van een beschadiging van de schors door de mens, door vorst- of stormschade of als gevolg van blikseminslag.

Loshangende schors kan bijvoorbeeld veroorzaakt worden door zonnebrand.

Habitatbomen zijn vaak oude bomen, maar de microhabitats kunnen zich ook in jonge bomen bevinden. Vaak zijn het dan beschadigde bomen.

Habitatbomen zouden zo maximaal mogelijk behouden moeten blijven. Ook afgestorven zijn het in het bos nog zeer belangrijke doodhout-componenten.

Habitatbomen trekken heel wat soorten zoals holenbroedende vogels, vleermuizen, kevers, zweefvliegen en zeldzame zwammen aan.    

Home