NATUURLEXICON


Veldsalieblindwants

Hadrodemus m-flavum   


De Veldsalieblindwants Hadrodemus m-flavum is een donkergekleurde wants met een duidelijke M-tekening op de vleugels.

We vinden deze zeldzame soort op droge, zonnige, ongecultiveerde graslanden in struiken en op bloemen. Het is een warmteminnende soort, die zich met plantensappen voedt. De soort zuigt vaak op Populier-soorten Populus species.     

Home