NATUURLEXICON


Halfnatuurlijke vegetatie


Begroeiing waarvan de structuur door de mens is bepaald, maar waarvan de soortensamenstelling spontaan is, zoals heide, rietland en hakhout.

Home