NATUURLEXICON


Halmruitertje

Marasmiellus vaillantii   


Het Halmruitertje Marasmiellus vaillantii  is een plaatjeszwam met een uitgespreide wittige hoed met een diameter tot 1,5 cm met een geel centrum. De wittige steel wordt tot 3 cm lang.

Deze zwam komt voor op grassen, planten, bladeren van loofbomen, soms op takjes en twijgen, in open vegetaties, moerassen, ruigten en bossen. Het is een saprofiet.

Home