NATUURLEXICON


Halmrupsvlinder

Mesapamea secalis   


De Halmrupsvlinder Mesapamea secalis is een vlinder die behoort tot de uiltjes.

De waardplanten van de rupsen zijn diverse grassen.

Home