NATUURLEXICON


Hamerblaadje

Cladonia strepsilis   


Het Hamerblaadje Cladonia strepsilis is een bruinachtig groen korstmos met verticale, vertakte stelen met daarop bruine sporen. Het is een soort van zure bodems.

De soort is zeer zeldzaam.


Home