NATUURLEXICON


Hangmatmot

Lyonetia clerkella


De Hangmatmot Lyonetia clerkella, ook Kersenmineermot genoemd, behoort tot de langsprietmineermotten. Dit kleine motje, dat amper 4 mm meet, is één van de algemeenst voorkomende vlindertjes. De rupsen leven in de bladeren van verschillende loofbomen en maken er gekronkelde mijngangen in. Deze gangen zitten volgepropt met donkere excrementen.

Wanneer de rups volgroeid is, verlaat ze het blad en verpopt ze zich op het bladoppervlak. In hetzelfde jaar kunnen er drie generaties voorkomen. De motjes van de laatste generatie overwinteren.

Home