NATUURLEXICON


Harige Ratelaar

Rhinanthus alectorolophus   


De Harige Ratelaar Rhinanthus alectorolophus is een zeer zeldzame plant die groeit op een vochtige, kalkhoudende en voedselrijke bodem op droge graslanden, krijthellingen, uiterwaarden, duinvalleien  en weilanden.

Deze plant bloeit van mei tot juli met gele bloemen die in aarvormige trossen staan. De kelk is behaard. De bladeren zijn lancetvormig.

Het is een halfparasiet op grassen en soms op vlinderbloemigen zoals Klaver-soorten Trifolium species.

Deze soort kan, in tegenstelling tot de Kleine Ratelaar Rhinanthus minor wel bemesting verdragen.

De kleverige zaden worden verspreid door de mens, via het hooi en soms ook via het water.

 

Home