NATUURLEXICON


Gele Kruiper

Harpalus flavescens


De Gele Kruiper Harpalus flavescens is een nachtactieve loopkever die zich overdag in zandige bodems ingraaft.

De soort houdt van open tot ijl begroeid zand, zoals van duinen en stranden. Deze langvleugelige (macroptere) soort meet gemiddeld 12 mm.  

Op opgespoten terreinen (zoals bijvoorbeeld het Gentse havengebied) zal hij gedijen zolang er open zandvlakten aanwezig zijn.

De versnippering van stuifzandgebieden en een te intensieve recreatie bedreigen zijn voortbestaan.


Home