NATUURLEXICON


Roodtasterkruiper

Harpalus rufipalpis   


De Roodtasterkruiper Harpalus rufipalpis is een zeldzame loopkever met een voorkeur voor droge, zeer open plaatsen, zoals intensief begraasde, korte vegetaties of hogere vegetaties met heel wat open plekken. De kever kan ook worden gevonden in heiderelicten.   

Deze langvleugelige (macroptere) soort meet gemiddeld 9 mm.

Deze kever wordt vaak gevonden in schrale wegbermen.

Home