NATUURLEXICON


Heidekrabspin

Xysticus acerbus   


De Heidekrabspin  Xysticus acerbus is een spin van vooral kalkgraslanden en heide.

Het is een xerothermofiele soort die houdt van min of meer verstoorde gebieden met open, snel opwarmende plekken en een vrij schrale begroeiing.

Home