NATUURLEXICON


Heiderenspin

Philodromus histrio   


De Heiderenspin Philodromus histrio is een spin die vooral in heide voorkomt.

De soort prefereert droge heidevegetaties met veel open plekken naakt zand of bedekt met korstmossen.

Home