NATUURLEXICON


Heidezwartschild

Pterostichus rhaeticus


De Heidezwartschild Pterostichus rhaeticus  is een loopkever die vooral voorkomt op oligotrofe terreinen.

Het is eerder een veensoort. Hij bewoont graag natte heidegebieden en natte plagplaatsen in gagelheidegebieden.   

Home