NATUURLEXICON


Helmgrasputkopje

Baryphyma maritimum   


Het Helmgrasputkopje Baryphyma maritimum komt langs de Europese kusten voor. Deze dwergspin wordt op het hoogstrand, in de voorste zeereepduinen en in de overgangszone tussen schorren en duinen soms in grote aantallen gevonden.

Deze spin leeft vooral in pollen van Helm Ammophila arenaria.  

Home