NATUURLEXICON


Hemicryptofyt


Plant met overwinteringsknoppen op, of direct onder de grond.


Home