NATUURLEXICON


Hermeandering


Meanders zijn natuurlijke bochten van de rivier. Ze zorgen voor dynamiek en leven in het water, geven de rivier een natuurlijke structuur en houden het water op, wat helpt tegen verdroging.

Hermeandering is het herstellen van oude meanders; de rivier opnieuw haar natuurlijke loop geven.

Home