NATUURLEXICON


Homotypie


Een vormovereenkomst tussen een dier en bepaalde objecten in zijn leefomgeving.


Home