NATUURLEXICON


Hondstarwegras

Elymus caninus   


Het Hondstarwegras Elymus caninus groeit op een vochtige, voedselrijke, kalkhoudende zand-, leem- of kleigrond. De plant heeft een voorkeur voor lichte beschaduwing en groeit vaak aan de voet van hellingen lichte loofbossen, langs bospaden en onder heggen.

De plant bloeit in juni en juli met groene grasbloemen die in aren staan. De bladeren zijn lijnvormig.

Home