NATUURLEXICON


Honingrussula

Russula melliolens   


De Honingrussula Russula melliolens is een mycorrhizavormende zwam bij Beuk Fagus sylvatica en Eik-soorten Quercus species.

Deze zwam komt voor in voedselarme loofhoutsingels en bosranden en ook in vochtige lanen op kleigrond.

Home