NATUURLEXICON


Honingwasplaat

Hygrocybe reidii   


De Honingwasplaat Hygrocybe reidii is een saprotrofe zwam die voorkomt in schrale graslanden op een droge, kalkhoudende leem- of zandbodem.

De soort is gevoelig voor vermesting.

Home