NATUURLEXICON


Hormoon


Een door klieren geproduceerde stof die via het bloed wordt overgebracht naar andere organen, waarvan de activiteit op die manier wordt versterkt of juist afgeremd.

Home