NATUURLEXICON


Hulstdekselbekertje

Trochila ilicina


Het Hulstdekselbekertje Trochila ilicina is een zeer klein zwammetje dat zichtbaar is als een zwarte stip op een oud, afgevallen blad van Hulst Ilex aquifolium.

Home