NATUURLEXICON


Hydrochorie


Hydrochorie staat voor de verbreiding van diasporen via water.


Home