NATUURLEXICON


Hydrologie


Hydrologie is de wetenschap die zich toelegt op de aard, de stand en de beweging van het water. De term kan ook verwijzen naar de waterhuishouding van een gebied.

Home