NATUURLEXICON


Hylis olexai  


De Hylis olexai is een kleine kever van zo’n 4 mm groot. Hij behoort tot de Eucnemidae, een familie die verwant is aan de kniptorren.

Het is een goede indicator van oude bossen. Hij komt zowel in Vlaanderen als Nederland voor.

Deze soort werd in Vlaanderen lopend en vliegend waargenomen rond droge stammen en dikke gevallen takken. Dit gedrag werd enkel ’s avonds, meerbepaald tussen 18 en 19 uur, waargenomen.

Overdag verschuilt de kever zich tussen molm en onder schors van dode bomen.   

Home