NATUURLEXICON


Imago


Het imago is het volwassen stadium in de ontwikkeling van een insect.

Home