NATUURLEXICON


Infiltratie


De indringing van neerslag in de bodem in de hogere delen van het landschap.


Home