NATUURLEXICON


Ingekeepte Smalboktor

Pseudovadonia livida


De Ingekeepte Smalboktor Pseudovadonia livida is een kleine boktor met geelbruine dekschilden. Het halsschild is zwart gekleurd. De sprieten zijn zwart.

Deze kever meet 5 tot 9 mm en is van mei tot augustus te vinden op allerlei bloeiende planten (Margriet, Gewoon Duizendblad, Meidoorn-soorten en Berenklauw-soorten) in wegbermen, op dijkhellingen en langs bosranden met een warm microklimaat.

De larven leven vrij in de grond en voeden zich met humus en dode of afstervende wortels. De aanwezigheid van het mycelium van de Weidekringzwam Marasmius oreades. De ontwikkeling van de larven duurt 2 jaar.   

Home