NATUURLEXICON


Interactie


Interactie betekent ook in de ecologie: een wisselwerking.

Elk organisme staat constant in contact met zijn omgeving en oefent hierop invloed uit.

Het is vanwege deze interactie dat verontreinigingen en verstoringen van invloed zijn op mens, dier en plant.


Home