NATUURLEXICON


Intergetijdengebied


Het gebied dat droogvalt bij laagwater en bij hoogwater onder water staat; dit bestaat uit slikken en platen.

Home