NATUURLEXICON


Istochaeta longicornis  


De vlieg Istochaeta longicornis is een zeer zeldzame sluipvlieg. Deze vlieg is alleen actief in de schemering en ’s nachts.

De gastheren zijn volwassen bladsprietkevers, meerbepaald de Junikever Amphimallon solstitiale, die ook ’s avonds en ’s nachts actief is en de kever Serica brunnea.  


Home