NATUURLEXICON


Kaal Dwergoortje

Resupinatus applicatus   


Het Kaal Dwergoortje Resupinatus applicatus is een plaatjeszwam met een schelp- tot waaiervormige, ongesteelde, grijsbruine hoed met een zwart centrum en met een diameter tot 12 mm.

Deze zwam komt voor op dode houtresten, takken en twijgen, soms op houtige delen van overjarige kruiden, in bossen en struwelen. Het is een saprofiet.


Home