NATUURLEXICON


Kaal Knopkruid

Galinsoga parviflora   


Het Kaal Knopkruid Galinsoga parviflora, ook Klein Knopkruid genoemd, komt oorspronkelijk uit Peru, maar is nu een kosmopoliet, die ingeburgerd is op akkers, wegbermen, in tuinen en ruigten tot in de grote steden.

De plant bloeit van juni tot de eerste vorst met witte of gelige bloempjes die in hoofdjes staan. De bladeren zijn eivormig. De vruchten  zijn dopvruchtjes.


Home