NATUURLEXICON


Kaal Veenmosklokje

Galerina tibiicystis   


Het Kaal Veenmosklokje Galerina tibiicystis is een zeer zeldzame zwam.

Het is een aan Veenmossen Sphagnum species gebonden mosklokje.


Home