NATUURLEXICON


Kaasjeskruiddikkopje

Carcharodus alceae   


Het Kaasjeskruiddikkopje Carcharodus alceae is een vlinder die sinds een aantal jaren regelmatig bij ons wordt opgemerkt. Het is een zuidelijke soort waarvan het verspreidingsgebied zich ten gevolge van de klimaatverandering (opeenvolging van warme zomers) en de aanwezigheid van geschikt habitat in een aantal natuurgebieden noordwaarts uitbreidt.

Sedert de zomer van 2008 worden er eitjes gevonden op de waardplanten, zodat we er mogen van uitgaan dat de soort zich in Vlaanderen vestigt; ook in Nederland werden sinds 2009 exemplaren van deze vlinder gespot in Zuid-Limburg. In 2018 werd de soort ook al in Zeeuws-Vlaanderen gezien, vooral op dijken en in polders.

Als we deze nieuwkomer een kans gunnen om zich bij ons te handhaven, is het van belang dat de waardplanten van dit mooie vlindertje voorhanden zijn. De waardplanten zijn het Muskuskaasjeskruid Malva moschata, het Vijfdelig Kaasjeskruid Malva alcea en het Groot Kaasjeskruid Malva sylvestris. Dit zijn planten van bloemrijke graslanden.

De waardplanten kunnen ook wel Heemst Althaea officinalis en (in tuinen) op Stokroos-soorten Alcea species zijn.

De rupsen komen voor van mei tot oktober. De volgroeide rupsen overwinteren in de strooisellaag. Vanaf mei begeven ze zich naar de waardplanten en houden zich op tussen dubbelgeslagen of samengevouwen blaadjes.

De vlinder vliegt in twee generaties. De vlinders van de eerste generatie, die vanaf eind mei vliegen, leggen eitjes waaruit in de zomer weer nieuwe vlinders komen. Die planten zich opnieuw voort, en kunnen de streek verder koloniseren via riviervalleien, maar ook langs menselijke structuren als spoorwegen. Deze vlindersoort is ook een goede vlieger, die bij warm weer grote afstanden kan afleggen.

Home