NATUURLEXICON


 Kale Knoflooktaailing  

Mycetinis scorodonius   


De Kale Knoflooktaailing Mycetinis scorodonius is een saprotrofe zwam op grof strooisel (bladeren, naalden, takjes), soms ook op dikkere takken en stronken, in loofbossen, gemengde bossen, graslanden, duinen en vochtige heidegebieden.  


Home