NATUURLEXICON


 Kale Struweelroos  

Rosa dumalis   


De Kale Struweelroos Rosa dumalis is een wilde rozensoort met roze bloemen, worteluitlopers en grote bottels met een breed stijlkanaal en korte bottelstelen. De stekels staan dicht bijeen en zijn tamelijk kort. De bloemen zijn roze. De bladeren zijn onbehaard.

Deze soort komt voor op kalkrijke, diepgrondige bodems en losse gesteentebodems. Meestal is het een vrijstaande struik in (berg-)weiden, ook samen met Hazelaars Corylus avellana, langs paden of in bosranden.

De soort is in Vlaanderen nog niet aangetroffen, maar valt eventueel te verwachten langs de kust of in de Voerstreek. Deze plant komt zeldzaam voor in Nederland, onder meer in kalkrijke duinen.


Home