NATUURLEXICON


 Kalkgrasdwergspin  

Metopobactris prominulus   


De Kalkgrasdwergspin Metopobactris prominulus komt voor in kalkgraslanden, heiden, hoogvenen en kust- en landduinen. Aan de kust komt de soort behalve in mosduinen ook voor in helmduinen, jonge duinpannen en schrale hooilanden.

Volwassen exemplaren zijn te zien van maart tot november.


Home