NATUURLEXICON


 Kalkgraslandwespbij  

Nomada piccioliana


De Kalkgraslandwespbij Nomada piccioliana is een zeer zeldzame wespbij met een lengte van 6 tot 10 mm. De kop en het borststuk zijn zwart. Het vrouwtje is gedeeltelijk rood of roodgeel. Het mannetje heeft gele delen. Het achterlijf is bruinrood. De tergieten hebben gele vlekken die bij het mannetje soms samenvloeien tot gele banden.

Deze bij bewoont kalkgraslanden en vliegt van eind mei tot begin juli.

Het is de koekoeksbij van de eveneens zeer zeldzame Rimpelsnuit Andrena combinata.


Home