NATUURLEXICON


 Kalkgroefkop  

Parophonus maculicornis   


De Kalkgroefkop Parophonus maculicornis is een zeldzame loopkever. Deze kever bewoont schrale kruidenrijke graslanden, meestal kalkgraslanden en weinig bemeste akkers op kalkbodem. Deze langvleugelige (macroptere) soort meet gemiddeld 6 mm.  

De kever wordt de laatste jaren vaak aangetroffen op onderzochte snelwegbermen, soms zelfs in hoge aantallen. De soort werd ook meermaals gevonden aan de voet van bomen of bij muren.  

Waarschijnlijk zijn de aantallen van deze vroeger zeer zeldzame soort toegenomen door de klimaatverandering (opwarming). Het is immers een thermofiele soort. Deze soort bereikt bij ons wel de noordgrens van het verspreidingsgebied in Europa.   


Home