NATUURLEXICON


 Kalkkleimos  

Tortula lanceola   


Het Kalkkleimos Tortula lanceola is een mos.

Het is een pioniersoort van open kalkrijke grond of gestoorde kleigrond.


Home